Uzaktan Eğitim Nedir
Uzaktan Eğitim Nedir

Bu makalede uzaktan eğitim nedir, temel özellikleri nelerdir, uzaktan eğitim dersleri nasıl işlenir ve sınavlar nasıl yapılır sorularını cevaplandıracağız. Uzaktan eğitimin avantajları ve faydalarına da yer vereceğimiz bu makalede çağdaş uzaktan eğitimin özelliklerini esas alacağız. Uzaktan eğitim nedir konulu makalemizin sonunda yer alan linklerden slayt ve PDF dosyalarını indirebilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim bireye kendi istediği zamanda, kendi hızında öğrenme olanağı sağlarken, geniş kitlelere de eğitim hizmetleri sunar. Uzaktan eğitim, fiziksel koşulların olumsuzluklarını ortadan kaldıracak bir eğitim sistemidir.

Uzaktan öğrenme ve uzaktan eğitim kavramları birbirlerinin yerine kullanılıyor olsa da, uzaktan öğrenme kavramı öğreneni işaret eden bir kavramdır.

Temel teknolojik araç-gereçlerin gelişimi ile birlikte uzaktan eğitim teknolojileri de büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişim uzaktan eğitimi geleneksel eğitime güçlü bir alternatif haline getirmiştir.

Uzaktan Eğitim Nedir
Uzaktan Eğitim Nedir

Uzaktan eğitim, açık öğretimi de içine alan geniş bir kavramdır. Posta, radyo ve tv ile yapılan eğitimler uzaktan eğitimin tanımı içerisine yer alıyor olsa da günümüzde uygulamaları neredeyse hiç kalmamıştır. Biz ilgi alanımız olan çağdaş teknolojik araçlar ile gerçekleştirilen uzaktan eğitim kavramı üzerinde duracağız.

Uzaktan Eğitimin Temel Özellikleri

Uzaktan Eğitim Öğrenci Merkezlidir: Uzaktan eğitim ile öğrenen kendi hızında ve istediği zamanda eğitim alma şansına sahiptir. Bu sebeple uzaktan eğitim öğrenci merkezlidir.

Uzaktan Eğitim Ekonomiktir: Ulaşım, yiyecek, fiziksel imkan ve yurt gibi birçok ekonomik boyuttan arındırılmış olması sebebi ile uzaktan eğitim ekonomiktir.

Uzaktan Eğitim Zaman ve Mekandan Bağımsızdır: Öğrenenler eğer kendi programlarına uygunsa veya istekleri doğrultusunda seçim yaparlarsa karşılıklı ve eş zamanlı yapılan eğitimlere katılabilirler.

Uzaktan Eğitim Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekler: Zaman, mekan, öğrenci hızı vb. konulardaki esnekliğinin yanı sıra yaş konusunda da bağımsızlık sağlamaktadır.

Uzaktan Eğitim Geniş Öğrenen Kitlesine Hitap Eder: Uzaktan eğitim; eğitimin sınırlarını (zaman, mekan, maliyet) en aza indirmektedir. Eğitim almak için çeşitli sınırlılıklara takılan bireyler uzaktan eğitim sayesinde eğitimlerine devam etmektedirler.

Uzaktan Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar

Kaynak Tabanlı Öğrenme: Programın en geniş terimidir. Çünkü öğrenenler için her türlü basılı veya elektronik kitap, resim, ses, video, yazılım vb her türlü kaynağı içerir.

Teknoloji Tabanlı Öğrenme: Bir öğrenme ortamında herhangi bir teknoloji aracından faydalanılan öğrenmedir. Teknoloji tabanlı öğrenme sadece Uzaktan Eğitim ortamlarında değil herhangi bir sınıf ortamında kullanılabildiği için uzaktan eğitimi kapsar.

Uzaktan Öğrenme: Uzaktan öğrenme öğretmen ile öğrenenin fiziksel olarak farklı mekanlar da olduğu durumda yapılan öğrenme etkinliğidir. Bu bakımdan uzaktan öğrenme hem elektronik olmayan hem de elektronik olan materyaller kullanılabildiğinden e- öğrenmeden daha kapsamlıdır.

E-Öğrenme: İnternet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden zaman ve mekan sınırlılığı olmayan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel ortamlarla öğrenme olanağı sağlayan modeldir. E-öğrenme uygulamaları 3 gruba ayrılır;

 • Eş zamanlı(senkron) Eğitim
 • Ayrı zamanlı(asenkron) Eğitim
 • Karma Eğitim

Bilgisayar Tabanlı Öğrenme: Öğrenme sürecinde yararlanılan bilgisayarın bir bilgisayar ağına bağlı olmaksızın öğrenme ortamında kullanıldığı materyallerdir. Bu öğrenme tipinde materyaller yerel yani bireyseldir. O bilgisayardaki kullanıcıya özgüdür.

Çevrimiçi Öğrenme: Öğretim ortamı ve içerik paylaşımı olarak herhangi bir bilgisayar ağının kullanıldığı öğrenmelerdir. Kullanılan bilgisayar ağı internet gibi sonsuz sayıda kullanıcıya sahip bilgisayar ağı olabileceği gibi birkaç kullanıcıdan oluşan internete bağlı olmayan yerel ağlarda olabilir.

İnternet Tabanlı Öğrenme: Öğretim ortamı olarak internetin kullanıldığı öğrenmelerdir. İnternet tabanlı öğrenme web tabanlı öğrenmeye göre daha geniştir. Çünkü internet birbirine bağlı çok sayıda bilgisayar ağının yanı sıra web, e-posta, Telnet, FTP gibi hizmetleri de barındırır. Bu bakımdan web tabanlı öğrenmeyi içine alan bir kavramdır.

Web Tabanlı Öğrenme: Öğretim ortamı olarak web yazılımlarından faydalanılan uzaktan eğitim modelidir. Öğrenme yazılımları, http protokolü gibi birçok bileşeni mevcuttur.

M-Öğrenme (Mobil Öğrenme): Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan ve mobil cihazlar aracılığı ile sunulan uzaktan eğitim modelidir.

Sanal Sınıf: Bir öğretici ve öğrenen grubunun özel bir yazılım aracılığı ile eş zamanlı olarak öğrenme-öğretme faaliyetlerini gerçekleştirdiği sınıf modellemesidir.

Uzaktan Eğitimin Faydaları ve Avantajları

Uzaktan eğitimin faydaları ve avantajları aşağıdaki gibidir;

 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.
 • Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.
 • Geniş öğrenen kitlelerine eğitim olanağı sunar.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi destekler.
 • Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için bölgesel ve coğrafi engelleri  ortadan kaldırır.
 • Çalışıyor olmak, evlilik, çocuk sahibi olmak ya da diğer nedenler uzaktan eğitime engel değildir.
 • Her bir öğrenenin kendi hızında öğrenmesine imkan sağlar.
 • Hizmet içi eğitimler için kullanılabilen ekonomik bir alternatiftir.
 • Zengin, gelişmiş ve etkileşimli araçlarla ders işleme imkanı sunar.
 • Öğretim ortamı ve ders materyallerine sınırsız erişim sağlar.
 • Ekonomik ve tekrar kullanılabilir ders materyalleri ile ortak ders içeriği sunar.
 • Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.
 • Geleneksel eğitimde ortaya çıkan ulaşım, barınma, beslenme gibi harcamaları ortadan kaldırır.
 • Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır

Uzaktan Eğitimde Dersler Nasıl İşlenir?

Uzaktan eğitimde dersler eğitim kurumunun ya da eğitim programının benimsediği modele göre 3 farklı yöntem ile işlenebilir.

Eş zamanlı dersler genellikle sanal sınıf ortamlarında öğreten ve öğrenen grubunun aynı anda bulunduğu ve öğretim faaliyetini gerçekleştirdiği modeldir.

Eş zamansız (ayrı zamanlı) modelde ders kitapları, video ve ses dosyaları gibi çeşitli öğretim materyalleri öğrenenlere sunulmuş olur. Öğrenen istediği zaman, kendi hızda öğrenme faaliyetini bireysel olarak gerçekleştirir.

Karma model de eş zamanlı ve ayrı zamanlı modellerin aynı eğitim programı içerisinde uygulandığı modeldir.

Uzaktan Eğitimde Sınavlar Nasıl Yapılır?

Uzaktan eğitimde sınavlar eğitimi veren kurumun belirlediği usullerle yapılır. Uzaktan eğitim programında uygulanan sınav türü programın tasarım aşamasında belirlenen önemli bir unsurdur. Birçok uzaktan eğitim programında sınavlar fiziksel ortamlarda gözetmenler eşliğinde (geleneksel yöntemlerle) gerçekleştirilir.

Pek çok eğitim kurumu sınavları derslerde olduğu gibi internet ortamında gerçekleştirir. İnternet ortamında gerçekleşen sınavların yine eğitim kurumu tarafından belirlenen ve önceden duyurulan kuralları mevcuttur. Sınav süresi, soru türleri, sınavın kaç kez tekrar edilebileceği gibi koşullar eğitim kurumu tarafından belirlenir.

Uzaktan Eğitim ile Örgün Eğitim Arasındaki Fark Nedir?

Uzaktan eğitim ile örgün eğitim arasında yasal olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Uzaktan eğitim veren üniversite bölümlerinde ders içerikleri örgün öğretimdeki dersler ile aynıdır. Temelde tek fark uzaktan eğitimde öğretim ortamının bağımsız olması, yani bir okul binasında işlenen derslere katılma zorunluluğunun bulunmamasıdır.

Uzaktan Eğitim ile Açıköğretim Arasındaki Fark Nedir?

Uzaktan eğitim, açıköğretimi içine alan geniş bir kavramdır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi‘ nin vermiş olduğu eğitimde olduğu gibi basılı materyaller (kitaplar) ile bireysel öğrenme ve geleneksel sınavlar uygulanır. Çağdaş uzaktan eğitimde ise dersler internet ortamında çeşitli (video, ses, e-kitap) materyallerle ve sanal sınıflar ile gerçekleştirilir.

Uzaktan Eğitim Slaytı ve PDF Dosyası

Uzaktan eğitim nedir başlıklı makalemizin slaytını ve pdf dosyasını linklere tıklayıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu makaleyi sosyal ağlarda paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz