C# Dersleri: Değişkenler
C# Dersleri: Değişkenler

Merhabalar, bu makalemizde C# dersleri ilk konusu olan C# değişkenler konusunu anlatacağız. C#’ ta değişken tanımlama, değişken tipleri, tipler arasındaki dönüşümler dersimizin alt başlıkları olacak. Dersimiz içerisinde değişkenler ile ilgili pek çok kod örneği paylaşacağız.

C# Dersleri : Değişkenler

Değişkenler, geliştirdiğimiz programlarda ihtiyacımız olan bilgileri RAM bellek üzerinde tutan programlama nesneleridir. Değişkenlerin tipleri de içerisinde tuttuğumuz verilerin türüdür. Örneğin değişkenler mantıksal (boolean), metinsel (string) ve sayısal (int) tiplerde olabilirler. Aşağıda C# değişken tiplerinin bir listesi mevcuttur.

Sayısal Değişken Tipleri

Çok sayıda sayısal değişken tipi mevcuttur. Ancak bunların içerisinde en çok kullanılanları byte, int, long ve double tipleridir.

Adı		Boyut	Çeşit		Değer Aralığı
byte	1 byte	(tam sayı)	0, ..., 255
sbyte	1 byte	(tam sayı)	-128, ..., 127 
short	2 byte	(tam sayı)	-32768, ..., 32767 
ushort	2 byte	(tam sayı)	0, ..., 65535 
int		4 byte	(tam sayı)	-2147483648, ..., 2147483647 
uint	4 byte	(tam sayı)	0, ..., 4294967295
long	8 byte	(tam sayı)	-9223372036854775808, ..., 9223372036854775807
ulong	8 byte	(tam sayı)	0, ..., 18446744073709551615
float	4 byte	(reel sayı)	±1.5*10-45, ..., ±3.4*1038 
double	8 byte	(reel sayı)	±5.0*10-324, ..., ±1.7*10308
decimal	16 byte	(reel sayı)	±1.5*10-28, ..., ±7.9*1028

Metinsel Değişken Tipleri

C#’ta metinsel ifadeleri tutmak için 2 değişken tipi mevcuttur. char tipi tek bir karakter buyutuna sahipken, string tipi sınırsız sayıda karakter saklayabilir.
char – 2 baytlık tek bir karakteri tutar.
string – Sınırsız metin tutar.

Mantıksal Değişten Tipi

Doğru/yanlış gibi mantıksal ifadeleri taşıyan değişken tipi bool (boolean) değişkenlerdir.
bool – 4 byte – true/false değerleri alır.

C# Dersleri: Değişkenler
C# Dersleri: Değişkenler

C# Değişken Tanımlama

C# değişkenleri tanımlanırken belirli kurallara uymak gerekir. Öncelikle değişkenin tipi belirtilmek zorundadır. Değişken ismi alt tire yada metinsel bir karakter ile başlamak zorundadır. Türkçe ve diğer özel karakterler kullanılamaz. Değişken ismi içerisinde sayısal karakter kullanılabilir. Yani 1numara gibi bir değişken ismi kullanılamazken, numara1 gibi bir değişken ismi kullanılabilir. String tipinde değişkenlerin değeri çift tırnaklar arasına yazılırken char tipindeki değişkenlerin değerleri tek tırnaklar arasına yazılır.  C#’ ta değişken tanımlamanın genel ifadesi şöyledir; tipi adi = degeri

Yukarıdaki bu ifadeye göre tanımlanmış birkaç değişken örneğini aşağıda bulabilirsiniz;

string adim = "Teknolog Web";
char harf = 'T';
byte yasim = 20;
int numaram = 1210068068;
long enSevdigimSayi = 9223372036854775807;
double maasim = 8654.99;
bool dogruMu = true;

Değişken tanımlarken tutacağı değeri belirtmek zorunlu değildir. Değişkenler tanımlandıktan sonra da değer alabilir.

string adres; 
adres = "www.teknologweb.com";
int iSayisi;
iSayisi = 100;
bool sonuc;
sonuc = false;

Değişken Tip Dönüşümleri

Genellikle metinsel tipteki rakamsal ifadeleri yada tam tersi tipteki değişkenleri işleme sokmak için tip dönüşümüne ihtiyaç duyulur. Örneğin string sayi = “10”;  biçiminde tanımlanmış bir değişkenin değeri rakamlar içerir. Ancak tipi string yani metinseldir. Bu değerle matematiksel bir işlem yapmamız gerektiğinde bu değişkenin tipini değiştirmek gerekir. Belirtmekte fayda var, C# tip güvenli bir programlama dilidir.

Aşağıda tip dönüşümleri ile ilgili tüm örnekler listelenmiştir;

//byte -> string
byte yasim = 20;
string yas = yasim.ToString();
//int -> string
int sayim = 1210068068;
string sayi = Convert.ToString(sayim);
//string -> int 
string numaram = "1210068068";
int numara = Convert.ToInt32(numaram);
//byte -> int 
byte yillik = 125;
int yil = int.Parse(yillik.ToString());

C# dersleri: değişkenler konusunun sonuna geldik. C# öğrenmeye yeni başlayanlar için yararlı olacağını düşündüğümüz C# değişkenler konusunda temel bilgileri ve ihtiyaçları böylece karşıladığımızı umuyorum. Konu hakkında sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz