C# İf Else, Switch Case Kullanımı (Karar Kontrol Yapıları)
C# İf Else, Switch Case Kullanımı (Karar Kontrol Yapıları)

C# derslerinin 2. konusu olan if else, switch case karar kontrol yapılarını tanıyacağız. C# if else ve C# switch case konularını anlatıp basit bir örnek proje ile pekiştireceğiz. Karar kontrol yapılarının kullanımı ve örnek kodlamalarını paylaşacağız.

Programlama da karar kontrol yapıları genel olarak bir mantıksal ifadenin durumunu kontrol eden ve çıkan sonuca göre yapılacak işlemleri belirleyen nesnelerdir. Hemen hemen tüm programlama dillerinde benzerleri olan if else ve switch case karar kontrol yapıları C#ta kullanılan karar kontrol yapılarıdır.

C# if else, else if Kullanımı

C# if else mantıksal bir durumu (boolean) kontrol etmek gerektiğinde kullanılır. Kontrol edilecek ifade if şartı olarak yazılır, ifade doğru ise if bloğu içerisindeki kodlar çalışır. İfadenin doğru olmadığı durumda da kod çalıştırmak istenirse if bloğundan sonra bir else bloğu oluşturulur. Her if kullanımında else bloğu tanımlamak zorunlu değildir.

Kelime anlamlarına bakıldığında if eğer, else aksi durumda anlamlarına gelir. Buradan da genel bir tanımlama yapılabilir. Buna göre mantıksal bir kontrol eğer doğruysa (if bloğu) yada değilse (else bloğu) çalışacak kodlar yazmamıza olanak tanır.

C# if else, switch case Kullanımı (Karar Kontrol Yapıları)
C# if else, switch case Kullanımı (Karar Kontrol Yapıları)

Kontrol edilecek mantıksal ifade birden çok olduğu durumda if else yapısı genişletilebilir. Bu durumda birinciden sonraki her kontrol ifadesi else if şartı olarak yazılır. Aşağıda if else ve else if kullanımına örnek olacak kodlamalar mevcuttur.

if Kullanımı

Sadece bir şartın doğru olduğu durumu kontrol etmek istediğimizde kullanacağımız yapı aşağıdaki gibidir.

if (5>3)
{
  Console.Write("Büyüktür");
}

İf yada else blogundaki kodlar yukarıdaki gibi tek satırdan oluşuyorsa süslü parantez kullanmak zorunlu değildir. Ancak 2 veya daha fazla satır kod bulunduğu durumda süslü parantez kullanmak zorunludur.

if else Kullanımı

Şartın doğru olmadığı durumlarda da kod çalıştırmak istediğimizde kullanacağımız yapı aşağıdaki gibidir.

if (5<3)
  Console.WriteLine("Küçüktür");
else
  Console.WriteLine("Büyüktür");

if, else if, else Kullanımı

Birden çok şartın kontrol edileceği durumlarda kullanılacak if, else if, else yapısına örnek aşağıdaki gibidir.

if (5 < 3)
  Console.WriteLine("5 Küçüktür 3' ten");
else if (5 > 3)
  Console.WriteLine("5 Büyüktür 3' ten");
else if (5 >= 3)
  Console.WriteLine("5 Büyük veya Eşittir 3' e");
else if (5 == 3)
  Console.WriteLine("5 Eşittir 3' e");
else
  Console.WriteLine("Bu şartların hepsi yanlıştır");

Program yukarıdan aşağıya doğru ilerlerken doğru olan ilk şartla karşılaştığında, bloğundaki kodları çalıştırıp diğer şartları kontrol etmeden bu yapının sonuna ilerler. Yukarıdaki örneğimizde ilk doğru şart 3. satırdaki else if şartıdır. Bu durumda bu kodlamanın çıktısı da 5 Büyüktür 3′ ten  olacak. Ve program diğer şartları kontrol etmeden bu yapının sonuna ilerleyecek. Yani 5. satırdaki else if şartıda doğru olduğu halde program orayı görmeyecek.

C# switch case Kullanımı

switch case yapısı genellikle eşitlik durumunu kontrol etmek için kullanılır. Yani öğrencinin notu 5 ise, haftanın 1. günü ise gibi örnek durumlarını kontrol etmek ve bu durumlara özgü kodlar çalıştırmak için kullanılabilir. switch case yapısında if else blogundaki gibi mantıksal kontroller sadece eşitlik durumu için yapılabilir.

Aşağıdaki örnekte 5′ lik not sistemine göre öğrencinin durumunu ekrana yazan switch case yapısı mevcuttur.

switch (notu)
{
  case 1:
    Console.WriteLine("Zayıf");
    break;
  case 2:
    Console.WriteLine("Zayıf");
    break;
  case 3:
    Console.WriteLine("Orta");
    break;
  case 4:
    Console.WriteLine("İyi");
    break;
  case 5:
    Console.WriteLine("Pekiyi");
    break;
  default:
    Console.WriteLine("Yanlış bir not girdiniz");
    break;
}

switch case sonunda kullanılan default, kontrol edilen değerin verilen case değerlerinden hiçbirine uymadığı durumda çalışacak kodların yazıldığı nesnedir. Yukarıdaki örnekte öğrencinin notu 6 girilirse bu tanımlanan hiçbir case’ e uygun olmayacağı için default içerindeki kodlar çalışacaktır. switch case yapısında default kullanımı zorunlu değildir.

Switch içerisinde verilen değer hangi case ile eşleşirse o case içerisindeki kodlar çalışır. Program diğer case durumlarını kontrol etmeden switch bloğu sonuna ilerler. Bunu her case sonunda kullanılan break komutu sağlar. break kullanımı zorunludur.

C# if else ve switch case kullanımını anlattığımız makalemizin sonua geldik. Örnek kodları içeren projeyi indirmek için linke tıklayabilirsiniz. switch case ve if else kullanımı ile ilgili sorularınız için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz